باید توبه کند و پس از پیدا شدن حالت توبه و پشیمانی و ندامت از کارهای ناپسند، چند عمل سزاوار است: 1 - سه روز روزه گرفتن؛ حضرت امام صادق(ع) میفرماید: "توبه نصوح که خداوند به آن امر فرموده، روزه گرفتن روز چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه است".(وسائل الشیعه، باب 88، کتاب چهارم، ح 1) 2 - غسل توبه؛ حضرت رضا(ع) به کسی که میخواست از گناه استماع غنا توبه کند، فرمود: "برخیز و غسل کن". و پیامبر(ص) میفرماید: "نیست بنده‏ای که گناهی کند و هر اندازه که باشد، سپس پشیمان شود و توبه کند؛ مگر این که خداوند به عفو و آمرزش به او رجوع میفرماید. سپس [به آن شخص که میخواست توبه کند] فرمود: برخیز و غسل کن و برای خدا سجده نما".(مستدرک الوسائل، ج 12) 3 - خواندن دو یا چهار رکعت نماز؛ امام صادق(ع) میفرماید:"هر بنده‏ای که گناهی کرد، پس برخیزد و تحصیل طهارت کند (وضو بگیرد) و دو رکعت نماز بخواند و از خداوند طلب آمرزش نماید، بر خداست که توبه‏اش را بپذیرد".(وسائل الشیعه، باب 86 کتاب جهاد) 4 - استغفار و خواندن دعاهای توبه‏ای که از ائمه اطهار(ع) وارد شده است، خصوصاً دعاهای صحیفه سجادیه (به خصوص دعای 31) و نیز مناجات خمسة عشر (بخصوص مناجات اول) و... باید هنگام خواندن دعا، معانی آنهارا متذکر باشد و سعی کند که حالش با گفتارش یکی باشد. 5 - تکرار توبه و استغفار؛ حضرت صادق(ع) میفرماید: "هرگاه بنده‏ای زیاد آمرزش جوید، نامه عملش بالا میرود، در حالی که میدرخشد". (کافی، کتابدعا، باب استغفار) 6 - اختیار کردن وقت سحر برای استغفار (هر چند در هر وقتی که حالت توبه و دعا باشد، استغفار در آن وقت مطلوب و نافع است) ؛ لکن سحر اثر خاصی در پاک شدن از گناهان دارد و خداوند در چند جای قرآن مجید، به آن امر فرموده و استغفار کنندگان در سحر را مورد ثنای خود قرار داده است و آن را صفای اهل تقوا و بهشتیان میشمارد". بانگ برداشته مرغ سحریکرده بر خفته دلان پرده دری هیچ از جای نمیخیزی توالله الله چه گران خیزی تو

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمین  |